MTM Ana Sayfa Tek Eğitim SketchUp Free2design AutoCAD Rhino  
               
               
               
               
DoubleCAD XT              


DoubleCAD'te
SketchUp Dosyaları


Herkes işin 3 Boyut:
SketchUp


 

 

 

 

AutoCAD LT (2d) ile Kıyaslandığında
DoubleCAD’in Avantajları

 

D
o
u
b
l
e
CAD
Pro

D
o
u
b
l
e
CAD
XT

A
u
t
o
C
A
D
LT

 

Kullanışlılık

Tanıdık CAD Ortamı
Familiar CAD Environment

Menuler, çizim araçları, düzenleme ve müdahale araçları, komut satırı kullanıcı ara yüzü.... Tümü zaten bildiğiniz, kullandığınız tarzda.

Akıllı Kursor
Familiar Intelligent Cursor
İstenen veriler ve geri bildirimler kursorun yanı başında görülür. Böylece komut satırına bakmak gerekmez. Çalışmaları hızlandırır.

Tamamiyle Özelleştirilebilir Arayüz ve Seçenekler
Fully Customizable User Interface and  Prefrences
Kısayollor, menuler, araç çubukları... tümüyle ayarlanabilir.

Gelişmiş Düzenleme Aracı: Handel-Based
Advanced Handle-Based Editing

Herhangi bir komuta gerek kalmadan  bir objeyi veya obje grubunu ölçeklemek, taşımak, kopyalamak, döndürmek, konumlandırmak... için

 

Kolay Polyline Düzenlemesi
Easy Polyline Editing
Edit aracıyla Polyline, spline ve bezier eğrilere kontrol noktası eklemek,  çıkartmak, noktaları taşımak düzenlemek çok kolay.

 

Akıllı Ölçülendirme Aracı
Smart
 Dimension  Tool
Bir obje veya obje grubu için gerekli ölçüleri kolayca eklersiniz. Akıllı ölçülendirme aracı ölçülendirilecek objenin tipine göere (çember, yay, çizgi gibi) ölçünün ne olacağını bilir. Her seferinde menuye geri dönüp objenin tipine göre yeni ölçü almaya gerek kalmaz. 

 

Kenetleme Modu Sıralaması
Object Snap Prioritization
Kenetleme modu göreceli öncelikleri ayarlanabilir, böylece sıkıcı manuel kontrollere gerek kalmaz.

 

Objeleri Tek Adımda Bölmek
One-Step Splitting of Objects
Çemberler dahil objeleri tek adımda bölünebilir.

 

Farklı Birimlerde veri girmek
Input Multiple Unit Types On-The-Fly

Opsiyonlardan değişiklik yapmadan, dilediğiniz zaman dilediğiniz farklı bir  standart birimlerle çalışabilirsiniz. Sadece veri girerken birimi belirtmeniz yeterli olur.

 

Farklı Birim Ayarlarında Çiziminizin Gerçek Birimi Korunur 
True Units Retained Between Drawings with Different Unit Settings
Herhangi bir birim kombinasyomunda, örneğin Inch birimli bir çizimi metre birimli bir çizimde açtığınızda ve ya eklediğinizde çizimi yeniden ölçeklemeniz gerekmez.

 

Uyumluluk

DWG (AutoCAD R 14-2009) ve DWF Açma/Kaydetme
Open and Save As .DWG
(AutoCAD® Release 14 to 2009) and .DWF

ADT uyumlu objelerin ve parametrelerin  AutoCAD LT ve AutoCAD içinde kullanılabilmesi için kaydedilmesi. ADT uyumlu objeler içeren DoubleCAD DWG Dosyaları AutoCAD’te açılırken self-healing özelliklerini korurlar.

 

DWG (AutoCAD 2010) Olarak Açma/Kaydetme

Yakında

Google SketchUp (.skp) Dosyalarını Açma

 

.IGES, .3D (Rhinoceros), .3DS (Autodesk 3ds Max), STL, .SAT, . STEP ve .OBJ Dosyalarını Açma/Kaydetme
Double CAD aynı zamanda SolidWorks, SolidEdge, Pro/Engineer vb  3 boyutlu Mekanik yazılımların teknik resim aşamasında 2 boyutlu tamamlayıcısı olarak ta kullanılabilr.

 

 

İçeri Alabildiği Yada Açabildiği Dosya Formatları

30

9

4

Dışarı Aldığı, Kayıt Ettiği Veya Yayınladığı Dosya Formatları

30

12

6

Mimari

Kendini Onaran Duvarlar
(AutoCAD Architecture/Autodesk Architecture desktop uyumlu)

 Self-Healing Walls (ACA/ADT Compatible)
Mimari proje çizerken (Düz yada eğri, kesişen veya biten duvarlar gibi) kendini onaran duvarlarla çalışmak keyiflidir. Kendini Onaran duvarlarla çalışırken, bir kapı veya pencere yerleştirdiğimizde duvar üzerinde düzenleme yapmak gerekmez. Duvar bu objelere uygun olarak kendiniliğinden düzenlenir. Aynı çekilde kapı, pencer gibi var olan bir obje silindiğinde, duvar boşluğu kendiliğinden kapanır.

 

Kendini Hizalayan Bloklar
Self- Aligning Blocks
DoubleCAD’in ADT uyumlu duvarlarına yerleştirilen tüm bloklar doğru bir şekilde hizalanır. Duvarlar, blokların etrafında otomatik olarak düzenlenirler.

 

Akıllı (Parametrik) İçerik Zengini Mimari Objeler
Intelligent (Parametric), Attribute-Rich Architectural Objects
DaubleCAD’in mimari objeleri bütünüyle parametriktir. Bunun anlamı, obje seçilirken  geometrik veriler  (yükseklik, genişlik, derinlik vb),  stiller (şekil, tip, malzeme vb) gibi içerikler  ayarlanabilir ve düzenlenebilir. Kapılar ve (kendini omaran) duvarlar, merdivenler, raylar farklı kısımlarına farklı malzemeler uygulanarak daha fazla özelleştirilebilirler.

 

 

2 boyutlu Mimari Objeler 3 Boyuta Hazır
2D Architectural Objects Are 3D-Ready

DoubleCAD’teki Mimari objeler ADT uyumlu olduğundan 2 boyuttan 3 boyuta geçişte büyük zaman kazandırır. Bu objeleri barındıran DoubleCAD çizimleri   AutoCAD® Architecture veya AutoCAD® Architectural Desktop gibi diğer CAD yazılımlarında açıldığında 3 boyutta gerekli  özellikler zaten hazırdır.
 

 

 

Mimari Markerler (Kendiliğinden artan)
Architectural Markers (Self Incrementing)

 

 

Çizelge Aracı ve Sihirbazı
Schedule Tool and Wizard

Çiziminizde kullandığınız kapı ve pencereler in sayısını gösteren tablo olüşturun. Sihirbaz size tabloyu oluşturup doldurmanız için olanaklar sunar.

 

 

Stil Yöneticisi
Style Manager
Stil yöneticisi mimari çiziminizin her komponentinin stilini  kontrol olanağı sunar. Kapılar, pencereler, duvarlar, ölçüler,çizelgeler, tablolar, yazılar için önceden tanımlanmış stilleri içerir Bu önceden tanımlanmış stiller kolayca özelleştirilebilir ve yeni stiller eklenebilir.

 

 

Mekanik

2d Geometrik ve Ölçüsel Sınırlamalar
Geometric and Dimensional Constraints
Değişebilir çizim taslağı, çok sayıda deneme yapabilmenizi mümkün kılar. Hızlıca çizebilir, tasarım sınırlamalarınızı tanımlayabilirsiniz.
Ölçülerinizde, başka ölçüye bağımlı formüller kullanabilirsiniz.

 

 

Farklı denemeler için gerekli zaman

Saniyeler

Dakikalar
saatler

Dişli Kontur Aracı
Gear Contour Tool
Dişlileri otomatik olarak oluşturur. Gerekli verileri girin, dişli otomatik çizilsin. Dişlinin  polyline veya ark-polyline olarak çizimini belirleyebilirsiniz.

 

 

Yüzey Pürüzlülük Araçları
Surface Roughness Tool
Yüzey işlemleri için parametrik semboller kullanabilirsiniz. 

 

 

Kaynak sembol araçları
 Weld Symbol ToolParametric
Tasarımınızdaki her kaynak için parametrik kaynak sembolü tanımlayabilirsiniz.

 

 

Adhesive Symbol Araçları

 

 

Genel Maksatlı Kabiliyetler

Tam-özellikli 2d çizim, düzenleme ve müdahale
Full-featured 2D Drawing, Editing, and Modifying
Arc tools, Array Copy, Array Fit, Chamfer tool, Circle tools, Construction line tool, Copy tool, Diameter dimension, Dimension tools, Ellipse tools, Fillet tool, Gradients, Hatches, Line tool, Linear dimension, Modify tools, Multi-line text, Points, Polygon tool, Polyline tool, Radial Copy, Radial Fit, Radius Dimension, Rectangle tool, Single line text, Snap tool, Spline tool, Tables, Trim tool... ve diğerleri.
Mühendislik, Mimarlık  ve diğer tüm alanlardaki profesyonel tasarım ve çizimleriniz için ihtiyacınız olan tüm araçlar.

Xrefs
(DoubleCAD XT’de sadece import)

Transparent ve Bitmap dokular
Transparent and Bitmap Fills

Dilediğiniz degrede dolgular, tarama şekilleri ve resim dolgular oluşrurabilirsiniz. Transparent dolguların katmanlanması, tasarımlarınızın sunumunda eşsiz bir sonuç verir.

 

Layer ile Çizim Sırası
Draw Order by Layer
Katmanlar, çizim sıralamanız için kullanılabilir.

 

Objelerin Katmandan Bağımsız Gizlenebilmesi
Hide Objects Regardless of LayerAbility

Katmanlardan bağımsız objelerinizi görünür veya görünmez yapabilirsiniz.

 

Bezier Eğriler
Bezier Curves
Bezier eğrileri kolaylıkla oluşturabilir, düzenleyebilirsiniz.

 

Tarama Oluşturmak İçin Brush Stil Editörü
Brush Style Editor for Hatch Pattern Creation
Degrede, resim veya dilediğiniz stillerde tarama stili oluşturabilirsiniz.

 

Değişken Paleti
Variable Palette

Dilediğiniz değerleri atayarak, çizim veya düzenleme komutlarında varsayılan değer olarak kullanabilirsiniz.

 

Gelişmiş Biçim
Unhanced Format
DoubleCAD’in Gelişmiş Biçim aracıyla,  AutoCAD’in Match properties komutundan en az 2 katı kadar daha fazla obje özelliğine ulaşılır.

 

Değişken Kullanlabilen Parametrik Sınırlamalar
 Variable Driven Parametric Constraints

 

 

Resim Dosyalarını Çizimin içine Gömmek
Embed Image Files in Drawings

Resim dosyaları, DoubleCAD kayıt dosyası .2Cd içine gömülebilirler.

 

 

Package Related Dependencies for Encapsulation (eTransmit) 

 

 

Çizim ve Detaylandırma Paleti
Drafting & Detailing Palette

 

 

Tasarım Direktörü
Design Director
Katmanlar, grafik ve objeleri organizie eder.

 

 

Parametrik Parça Yöneticisi
Parametric Part Manager

Tekrar tekrar kullanılabilen Parametrik olarak tanımlanmış 2-3 boyutlu parçalar oluşturabilirsiniz. İliştirilmiş parametreler parça özellikleri içinde yer alır.

 

 

Dinamik Bloklar
Dynamic Blocks
Sadece 2 Boyutlu bloklar için geçerlidir.

 

 

Resim Yöneticisi
Image Manager (preload, organize and manage raster images)
Her türlü Bitmap resmi çiziminizle entegre olarak kullanmanıza yardımcı.

 

 

Bitmap Resimleri Kırpmak
Clipping of Bitmapped Images (closed curves and polylines)
Sunum kabiliyetinizi arttırmak için çiziminize bitmap resimleri ekleyebilir, spline’lar dahil herhangi kapalı  2 boyutlu şekille kırpabilirsiniz.  BMP, GIF, PNG, TIF, PCX, ICO, TGA ve WMF formatında resim kullanabilirsiniz.

 

 

Resimden Vektöre Takip Aracı
Trace Image-to-Vector ToolRaster
Resimleri vektörlere çevirmek için araçlar.

 

 

3d Perspective ve Ortho Görünüşler
3D Perspective and Ortho Views
Daha iyi Sunum kalitesi için.

Veri Tabanı Aracı
Database Tools

Bir objeye veri eklemek, bir objeden veri çıkartmak, bunları düzenlemek, tablolara dönüştürmek.